Moderálási alapelvek - tájékoztató

A P1net Kft. kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. Ugyanakkor az érvényben lévő jogszabályok alapján kezeli a hozzászólásokat, moderálja azokat, és ha kell, akkor érvényesíti azt a szabályokat megsértőkkel szemben.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Név: P1net Kft.
Adószám: 22767895-2-14
Cégjegyzékszám: 14 09 314180
Levelezési cím: 8640 Fonyód Ady Endre utca 23. I/5.
Telefon: +36 30 921 9560
Email: info@p1race.hu
Honlap: www.p1race.hu

Moderálási alapelvek

 1. A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.
 2. Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a Szolgáltató a fórumait, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat: Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal
  • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat törli, amint azok tudomására jutnak
  • Fenntartja a jogot, hogy a Honlapon szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak
  • Szolgáltató a fórumokat, hozzászólásokat moderálja.
 3. A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentésére a moderator@p1race.hu email címen lehetséges.
 4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a fórum- és egyéb szolgáltatás oldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

A cikkhozzászólás szabályai

 1. A cikkhozzászólás moderált. A p1race.hu az általa megbízott moderátorokra ruházza a jogot, hogy eltávolítsák azon hozzászólásokat, melyek megítélésük szerint sértik a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, megszegik a moderálási alapelveket vagy törvénybe ütköznek. Abban az esetben, ha a moderátorok megítélése szerint a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat súlyosan megszegi a moderátorok a felhasználót a honlapról kitilthatják vagy a Felhasználó regisztrációját törölhetik.
 2. A moderátorok moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók, csak a moderátoroknak van joguk hozzászólásokat törölni, valamint felhasználókat a honlapról kitiltani/törölni. A moderátorok oly mértékben avatkozhatnak bele a cikkhozzászólás rendszerébe, hogy tevékenységükkel a kulturált kommunikációt segítsék elő. A moderátorok a jelen felhasználási feltételekben foglaltak alapján véleményezik és kezelik a hozzászólásokat. A moderátorok döntik el, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei ütköznek a jelen Moderálási Alapelvekben foglalt rendelkezésekbe.
 3. A Felhasználó végleges vagy időleges kitiltása esetén indokolással ellátott tájékoztatást kérhet a kitiltás okáról. A Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmét a moderator@p1race.hu e-mail címre küldheti meg.
 4. A P1race.hu Fórumain a felhasználók bizonyos megkötésekkel olyan álnevet – azaz nick nevet - választhatnak maguknak, amilyet szeretnének. I. Ezek alól elsődlegesen kivételt képeznek: P1race, P1race.hu, moderátor, szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal, illetve egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,
  • a.) védett név, elnevezés,
  • b.) kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
  • c.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
  • d.) obszcén vagy trágár kifejezés,
  • e.) rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
  • f.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
  • g.) az üzemeltető fórumain már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

Hozzászólások

 1. A személyeskedő hozzászólásokat, illetve azokat, amelyek hátráltatják a kulturált kommunikációt, moderáljuk.
  • a.) A hozzászólás nem lehet zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő és másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt bármilyen módon sértő.
  Azaz a hozzászólás nem tartalmazhat
  • - politikai agressziót, pártpolitikai agitációt,
  • - bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sértő, vagy becsmérelő kijelentést,nemzeteket, nemzeti jelképeket sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó bejegyzést,
  • - gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas kijelentéseket,
  • - rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető megjegyzéseket stb.,
  • - jogszabályba ütköző bejegyzést,
  • - jogszabálysértésre buzdító bejegyzést.
  • - Kerülje az erőteljes érzelmi töltetű, az észérveket nélkülöző, csak a vita kedvéért írt, s a témához inkább csak lazán kapcsolódó, öncélú hozzászólásokat.
  • - Tilos a moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból idéző bejegyzések, esetleg az azt kritizáló, sértő megjegyzések.
  b.)Tilos továbbá:
  • - mások személyiségi jogait (jó hírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sértő bejegyzés,
  • - mások személyes adatainak közzététele az érintettek beleegyezése nélkül,
  • - mások kritizálása, durva kifejezések használata.
  c.)Tartalmi követelmények:
  • - Tilos ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása.
  • - Tilos hosszú szövegek céltalan bemásolása.
  • - Nem engedélyezett a szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás.
  • - A bejegyzések nem tartalmazhatnak "html-tag"-eket.
  • - "Warez tevékenység", vagyis a szerzői vagy általában a hatályos jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan használatának elősegítése, terjesztése (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra). Továbbá tilos segítséget kérni ezek beszerzéséhez, használatához.
  • - Nyílt vagy bújtatott reklámtevékenység nem megengedett.
  • - Tilos üzleti érdekek megsértése: cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás
 2. A Honlap fenntartja jogot, hogy a moderációs alapelveket bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa

Jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Üdvözlettel:

Perusza Péter
felelős kiadó
+36 30/518-8282
perusza@p1net.hu

Forgó Ariel János
főszerkesztő-lapigazgató
+36 30/543-3179
forgo.ariel.janos@p1race.hu