Moderálási alapelvek
 

Moderálási alapelvek - tájékoztató

A P1net Kft. kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. Ugyanakkor az érvényben lévő jogszabályok alapján kezeli a hozzászólásokat, moderálja azokat, és ha kell, akkor érvényesíti azt a szabályokat megsértőkkel szemben.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Név: P1net Kft.
Adószám: 22767895-2-14
Cégjegyzékszám: 14 09 314180
Levelezési cím: 8640 Fonyód Ady Endre utca 23. I/5.
Telefon: +36 30 921 9560
Email: info@p1race.hu
Honlap: www.p1race.hu

Moderálási alapelvek

 1. A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.
 2. Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a Szolgáltató a fórumait, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat: Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal
  • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat törli, amint azok tudomására jutnak
  • Fenntartja a jogot, hogy a Honlapon szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak
  • Szolgáltató a fórumokat, hozzászólásokat moderálja.
 3. A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentésére a moderator@p1race.hu email címen lehetséges.
 4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a fórum- és egyéb szolgáltatás oldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

A cikkhozzászólás szabályai

 1. A cikkhozzászólás moderált. A p1race.hu az általa megbízott moderátorokra ruházza a jogot, hogy eltávolítsák azon hozzászólásokat, melyek megítélésük szerint sértik a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, megszegik a moderálási alapelveket vagy törvénybe ütköznek. Abban az esetben, ha a moderátorok megítélése szerint a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat súlyosan megszegi a moderátorok a felhasználót a honlapról kitilthatják vagy a Felhasználó regisztrációját törölhetik.
 2. A moderátorok moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók, csak a moderátoroknak van joguk hozzászólásokat törölni, valamint felhasználókat a honlapról kitiltani/törölni. A moderátorok oly mértékben avatkozhatnak bele a cikkhozzászólás rendszerébe, hogy tevékenységükkel a kulturált kommunikációt segítsék elő. A moderátorok a jelen felhasználási feltételekben foglaltak alapján véleményezik és kezelik a hozzászólásokat. A moderátorok döntik el, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei ütköznek a jelen Moderálási Alapelvekben foglalt rendelkezésekbe.
 3. A Felhasználó végleges vagy időleges kitiltása esetén indokolással ellátott tájékoztatást kérhet a kitiltás okáról. A Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmét a moderator@p1race.hu e-mail címre küldheti meg.

Jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Üdvözlettel:

Perusza Péter
felelős kiadó
+36 30/518-8282
perusza@p1net.hu

B. Molnár László
főszerkesztő-lapigazgató
+36 30/543-3179
molnar.laszlo@p1race.hu